อุปกรณ์ห้องน้ำ

** วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2563 เชิญพบกับสินค้าราคาพิเศษในงาน “Crystal Maison Sale” Promotion 30% – 50% (Selected Items) สถานที่: The Crystal เลียบด่วน รามอินทรา ชั้น 1 หน้าร้าน Coffee Bean ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพฯ **

ศูนย์รวมถังขยะทุกประเภท สแตนเลส พลาสติก แยกประเภท Built-In
หลากหลายดีไซน์ รูปแบบทันสมัย เหมาะกับการใช้งานอย่างถูกสุขลักษณะ
เพื่อติดตั้งและจัดวางตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและลงตัว

GCB9780M GCB9780M
ที่ใส่สบู่เหลว 385 บาท
ที่เสียบแปรงสีฟัน 280 บาท
แก้วน้ำ 260 บาท
ถาดสบู่ 220 บาท
GCB9780 GCB9780
ที่ใส่สบู่เหลว 365 บาท
ที่เสียบแปรงสีฟัน 260 บาท
แก้วน้ำ 240 บาท
ถาดสบู่ 200 บาท


GCB9600C GCB9600C
ที่ใส่สบู่เหลว 350 บาท
ที่เสียบแปรงสีฟัน 220 บาท
แก้วน้ำ 200 บาท
ถาดสบู่ 200 บาท
jp_gcb9300 GCB9300
ที่ใส่สบู่เหลว 365 บาท
ที่เสียบแปรงสีฟัน 260 บาท
แก้วน้ำ 240 บาท
ที่ใส่สำลี 260 บาท


GCB9680 GCB9680
ที่ใส่สบู่เหลว 350 บาท
ที่เสียบแปรงสีฟัน 260 บาท
แก้วน้ำ 230 บาท
GCB9740 GCB9740
ที่ใส่สบู่เหลว 350 บาท
ที่เสียบแปรงสีฟัน 240 บาท
แก้วน้ำ 220 บาท
ถาดสบู่ 245 บาท


GCB9760 GCB9760
ที่ใส่สบู่เหลว 300 บาท
ที่เสียบแปรงสีฟัน 240 บาท
แก้วน้ำ 220 บาท
GCB9100 GCB9780
GCB9100
ที่ใส่สบู่เหลว 300 บาท
ที่เสียบแปรงสีฟัน 240 บาท
แก้วน้ำ 220 บาท


GCB9110 GCB9110
ที่ใส่สบู่เหลว 300 บาท
ที่เสียบแปรงสีฟัน 240 บาท
แก้วน้ำ 220 บาท
GCB9320 GCB9320
ที่ใส่สบู่เหลว 350 บาท
ที่เสียบแปรงสีฟัน 240 บาท
แก้วน้ำ 230 บาท
ที่ใส่สำลี 260 บาท