ถังขยะพลาสติก

ศูนย์รวมถังขยะทุกประเภท สแตนเลส พลาสติก แยกประเภท Built-In หลากหลายดีไซน์ รูปแบบทันสมัย

JP-P093-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 – 43 x สูง 61 ซม.

สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

JP-P069A-120L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกใส (แบบฝาเรียบ)
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 44 x ยาว 50.5 x สูง 99 ซม.

JP-P069C-120L
ลักษณะ:
– ถังขยะพลาสติกใส (แบบมีฝาบน)
– ฝาปิดแยก 4 สี (แดง / เหลือง / น้ำเงิน / เขียว)
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 44 x ยาว 50.5 x สูง 99 ซม.

JP-P079C-120L
ลักษณะ:
– ถังขยะพลาสติกใส (แบบมีฝาบน)
– ฝาปิดแยก 4 สี (แดง / เหลือง / น้ำเงิน / เขียว)
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 44 x ยาว 50.5 x สูง 110 ซม.

ถังขยะพลาสติก JP-P069

JP-P069
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle (แบบฝาเรียบ)
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 44 x ยาว 50.5 x สูง 99 ซม.
ความจุ: 240 ลิตร
ขนาด: กว้าง 58 x ยาว 71.5 x สูง 107 ซม.
สี: แดง / เขียว / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะพลาสติก JP-P069B-yellow

JP-P069B
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle แบบมีเท้าเหยียบ
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 44 x ยาว 50.5 x สูง 99 ซม.
ความจุ: 240 ลิตร
ขนาด: กว้าง 58 x ยาว 71.5 x สูง 107 ซม.
สี: เหลือง

ถังขยะพลาสติก JP-P069B-red

JP-P069B
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle แบบมีเท้าเหยียบ
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 44 x ยาว 50.5 x สูง 99 ซม.
ความจุ: 240 ลิตร
ขนาด: กว้าง 58 x ยาว 71.5 x สูง 107 ซม.

สี: แดง

ถังขยะพลาสติก JP-P069B-green

JP-P069B
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle แบบมีเท้าเหยียบ
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 44 x ยาว 50.5 x สูง 99 ซม.
ความจุ: 240 ลิตร
ขนาด: กว้าง 58 x ยาว 71.5 x สูง 107 ซม.

สี: เขียว

ถังขยะพลาสติก JP-P069B-blue

JP-P069B
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle แบบมีเท้าเหยียบ
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 44 x ยาว 50.5 x สูง 99 ซม.
ความจุ: 240 ลิตร
ขนาด: กว้าง 58 x ยาว 71.5 x สูง 107 ซม.
สี: น้ำเงิน

ถังขยะพลาสติก JP-P079-120L

JP-P079-120L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle (แบบมีฝาบน)
ความจุ: 120 ลิตร

ขนาด: กว้าง 44 x ยาว 50.5 x สูง 110 ซม.
สี: แดง / เขียว / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะพลาสติก JP-P079 240L

JP-P079-240L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle (แบบมีฝาบน)
ความจุ: 240 ลิตร

ขนาด: กว้าง 58 x ยาว 71.5 x สูง 123 ซม.
สี: แดง / เขียว / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะพลาสติก JP-P080-1100L

JP-P080
ลักษณะ: ถังขยะทรงสี่เหลี่ยม
ความจุ: 660 ลิตร
ขนาด: 77.56 x 136 x 123.5 ซม.
ความจุ: 1100 ลิตร
ขนาด: 107.5 x 127 x 133 ซม.
สี: เขียว

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P058-100L

JP-P058-100L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle ทรงกลม (แบบผลัก)
ความจุ: 100 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 51.5 x สูง 87 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P059

JP-P059
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle แบบฝาผลัก
ความจุ: 40 ลิตร
ขนาด: กว้าง 35 x ยาว 38 x สูง 75.5 ซม.
ความจุ: 60 ลิตร
ขนาด: กว้าง 39.5 x ยาว 42 x สูง 83 ซม.
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 49 x ยาว 51.5 x สูง 106.5 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก JP-P059A

JP-P059A
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกใส แบบฝาผลัก
ความจุ: 40 ลิตร
ขนาด: กว้าง 35 x ยาว 38 x สูง 75.5 ซม.
ความจุ: 60 ลิตร
ขนาด: กว้าง 39.5 x ยาว 42 x สูง 83 ซม.
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 49 x ยาว 51.5 x สูง 106.5 ซม.

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P059B

JP-P059B
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle แบบฝาผลัก
ความจุ: 40 ลิตร
ขนาด: กว้าง 35 x ยาว 38 x สูง 75.5 ซม.
ความจุ: 60 ลิตร
ขนาด: กว้าง 39.5 x ยาว 42 x สูง 83 ซม.
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 49 x ยาว 51.5 x สูง 106.5 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก JP-P089

JP-P089
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบสี่เหลี่ยม
ความจุ: 6.5 ลิตร
ขนาด: กว้าง 20 x 25.5 x สูง 32.5 ซม.
ความจุ: 10 ลิตร
ขนาด: กว้าง 20 x 28.5 x สูง 38 ซม.
สี: ขาว / เทา

ถังขยะ พลาสติก JP-P089-18L

JP-P089-18L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบสี่เหลี่ยม
ความจุ: 18 ลิตร
ขนาด: กว้าง 25.5 x 35 x สูง 45 ซม.
สี: ขาว / เทา

ถังขยะ พลาสติก JP-P089-Grey

JP-P089-Grey
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบสี่เหลี่ยม
ความจุ: 27 ลิตร
ขนาด: กว้าง 29 x 42 x สูง 52.5 ซม.

ความจุ: 32 ลิตร
ขนาด: กว้าง 29 x 42 x สูง 60.5 ซม.
สี: เทา

ถังขยะ พลาสติก JP-P090-45L

JP-P090-45L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกใส ทรงกลม
ความจุ: 45 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 39 x สูง 53 ซม.

ถังขยะ พลาสติก JP-P091-20L

JP-P091-20L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกใส ทรงกลม
ความจุ: 20 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 29.5 x สูง 41.3 ซม.

ถังขยะ พลาสติก JP-P095B-56L

JP-P095B-56L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 – 43 x สูง 81.5 ซม.

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P095A-56L

JP-P095A-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 39 – 54 x สูง 81.5 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P095-56L

JP-P095-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 – 54 x สูง 82 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P095S-56L

JP-P095S-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 39 – 54 x สูง 81.5 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P096-56L

JP-P096-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 – 43 x สูง 71 ซม.

ถังขยะ พลาสติก JP-P097-56L

JP-P097-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 – 43 x สูง 61 ซม.

ถังขยะ พลาสติก JP-P098-56L

JP-P098-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 – 43 ซม x สูง 61 ซม.

ถังขยะ พลาสติก JP-P099-56L

JP-P099-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 – 43 x สูง 61 ซม.

ถังขยะ พลาสติก JP-P101-30L

JP-P101-30L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกขาวขุ่น/ทรงสี่เหลี่ยม/ไม่มีฝาปิด
ความจุ: 30 ลิตร

ขนาด: กว้าง 22 x 35 x สูง 57 ซม.

JP-P102-40L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกขาวขุ่น/ทรงสี่เหลี่ยม/แบบฝาแกว่ง
ความจุ: 40 ลิตร

ขนาด: กว้าง 30.5 x 38 x สูง 62.5 ซม.

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P104A

JP-P104A
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก ทรงเหลี่ยม ฝาแกว่ง
ความจุ: 14 ลิตร
ขนาด: กว้าง 23.5 x ยาว 29 x สูง 39 ซม.
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: กว้าง 29 x ยาว 37 x สูง 60 ซม.
ความจุ: 50 ลิตร
ขนาด: กว้าง 31.5 x ยาว 42 x สูง 70 ซม.

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P104B

JP-P104B
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก ทรงเหลี่ยม ฝาแกว่ง
ความจุ: 14 ลิตร
ขนาด: กว้าง 23.5 x ยาว 29 x สูง 39 ซม.
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: กว้าง 29 x ยาว 37 x สูง 60 ซม.
ความจุ: 50 ลิตร
ขนาด: กว้าง 31.5 x ยาว 42 x สูง 70 ซม.
สี: เทา / เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก JP-P106-45L

JP-P106-45L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมฝากด
ความจุ: 45 ลิตร
ขนาด: กว้าง 26 x ยาว 39.5 x สูง 72.5 ซม.
สี: ขาว

JP-P106A-45L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมฝาเปิด-ปิด
ความจุ: 45 ลิตร
ขนาด: กว้าง 26 x ยาว 39.5 x สูง 72.5 ซม.

ถังขยะ พลาสติก JP-P107

JP-P107
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก ทรงเหลี่ยม ฝาแกว่ง
ความจุ: 5 ลิตร
ขนาด: กว้าง 18 x 19 x สูง 32.5 ซม.

ความจุ: 9 ลิตร
ขนาด: กว้าง 22 x 24 x สูง 38 ซม.
ความจุ: 14 ลิตร
ขนาด: กว้าง 25.5 x 27.5 x สูง 42.5 ซม.
สี: ครีม

JP-P109
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกใส ทรงกลม ฝาแกว่ง
ความจุ: 20 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 20-30 x สูง 58 ซม.

ความจุ: 45 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 29-38 x สูง 69 ซม.

ถังขยะ พลาสติก JP-P108

JP-P108
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก ทรงกลม ฝาแกว่ง
ความจุ: 20 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 20-30 x สูง 58 ซม.
ความจุ: 45 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 29-38 x สูง 69 ซม.
สี: ครีม / ชมพู / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก JP-P110-75L

JP-P110-75L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก ทรงกลม ฝาแกว่ง
ความจุ: 75 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 45.7 x สูง 85.5 ซม.
สี: แดง / เหลือง / เขียว / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก JP-P111-75L

JP-P111-75L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก ทรงกลม ฝาเปิด-ปิด
ความจุ: 75 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 x สูง 84 ซม.
สี: แดง / เขียว / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P201-Grey

JP-P201
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบทรงเหลี่ยม
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: กว้าง 40 x ยาว 41 x สูง 43 ซม.
ความจุ: 45 ลิตร
ขนาด: กว้าง 40 x ยาว 41 x สูง 60 ซม.
สี: เทา / เขียว / แดง / เหลือง / ครีม

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P201

JP-P201-68L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบทรงเหลี่ยม
ความจุ: 68 ลิตร

ขนาด: กว้าง 41 x ยาว 50 x สูง 67 ซม.
JP-P201-87L
ความจุ: 87 ลิตร
ขนาด: กว้าง 41 x ยาว 50 x สูง 82 ซม.
สี: เทา / เขียว / แดง / เหลือง / ครีม

ถังขยะ พลาสติก JP-P202-85L

JP-P202-85L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก (แบบฝาเรียบ/มีล้อ)
ความจุ: 85 ลิตร

ขนาด: กว้าง 52 x ยาว 55.5 x สูง 78 ซม.
สี: น้ำตาล / เทา

ถังขยะ พลาสติก JP-P203-120L

JP-P203-120L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก (แบบฝาเรียบ/มีล้อ)
ความจุ: 120 ลิตร

ขนาด: กว้าง 44 x ยาว 53 x สูง 89 ซม.
สี: น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก JP-P209-120L

JP-P209-120L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกแบบเท้าเหยียบ
ความจุ: 120 ลิตร

ขนาด: กว้าง 55 x ยาว 50 x สูง 93 ซม.
สี: เทา / เขียว

ถังขยะ พลาสติก JP-P301-CREAM

JP-P301
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบทรงกลม
ความจุ: 1.5 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 x สูง 18 ซม.

ความจุ: 3 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.8 x สูง 21.5 ซม.
ความจุ: 5.5 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.8 x สูง 26 ซม.
สี: ครีม / ชมพู / น้ำเงิน / แดง / เขียว

JP-P302-10L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบสี่เหลี่ยม
ขนาด: กว้าง 25 x 26 x สูง 35 ซม.
สี: ครีม / ชมพู / น้ำเงิน

JP-P303-14L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบทรงวงรี
ขนาด: กว้าง 24 x 35.5 x สูง 35.3 ซม.
สี: ขาว / เทา

ถังขยะ พลาสติก JP-P304

JP-P304
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกทรงกระบอก
ความจุ: 2 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.2 x สูง 15.8 ซม.

ความจุ: 5 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 20.5 x สูง 22 ซม.
ความจุ: 8 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 x สูง 27.3 ซม.
ความจุ: 12 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.5 x สูง 32.7 ซม.
ความจุ: 20 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 29 x สูง 40.5 ซม.
สี: ครีม / ชมพู / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก JP-P305

JP-P305
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด: กว้าง 18 x 28.2 x สูง 33 ซม.
สี: ครีม / ชมพู / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก JP-P306-CREAM

JP-P306
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกทรงกรวย
ความจุ: 2.7 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.2 x สูง 17.5 ซม.

ความจุ: 5 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 23.5 x สูง 21 ซม.
ความจุ: 9.5 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 28.2 x สูง 25.6 ซม.
สี: ครีม / ชมพู / น้ำเงิน / แดง / เขียว

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P401-95L

JP-P401-95L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกใส ทรงสี่เหลี่ยม
ความจุ: 95 ลิตร

ขนาด: กว้าง 42 x ยาว 52 x สูง 99.5 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก แยกประเภท JP-P402-30L

JP-P402-30L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกใส ทรงสี่เหลี่ยม
ความจุ: 30 ลิตร

ขนาด: กว้าง 23 x ยาว 35 x สูง 72 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ พลาสติก JP-P301

JP-P301
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบทรงกลม
ความจุ: 10 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 26.2 x สูง 33 ซม.

ความจุ: 18 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 x สูง 42.5 ซม.
ความจุ: 35 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 x สูง 54.5 ซม.
สี: ครีม / ชมพู / น้ำเงิน / แดง / เขียว

ถังขยะ พลาสติก JP-P306

JP-P306
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกทรงกรวย
ความจุ: 2.7 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.2 x สูง 17.5 ซม.

ความจุ: 5 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 23.5 x สูง 21 ซม.
ความจุ: 9.5 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 28.2 x สูง 25.6 ซม.
สี: ครีม / ชมพู / น้ำเงิน / แดง / เขียว

ถังขยะ พลาสติก JP-PR80

JP-PR80
ลักษณะ: กะบะพลาสติกเนื้อหนา
ความจุ: 0.8 ลิตร
ขนาด: 10 x 16.5 x 7 ซม.

ความจุ: 3.3 ลิตร
ขนาด: 15.5 x 24.5 x 12.5 ซม.
ความจุ: 8 ลิตร
ขนาด: 20.3 x 33 x 15.5 ซม.
ความจุ: 9.5 ลิตร
ขนาด: 29.9 x 45 x 18.7 ซม.
สี: แดง / น้ำเงิน / เขียว / เหลือง