ถังขยะแยกประเภท

ศูนย์รวมถังขยะทุกประเภท สแตนเลส พลาสติก แยกประเภท Built-In หลากหลายดีไซน์ รูปแบบทันสมัย

ถังขยะ สแตนเลส JP-P009-30L

JP-P009-30L
ความจุ: 30 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะรีไซเคิล 2 ช่องแบบใช้เท้าเหยียบ
ขนาด: กว้าง 34 x ยาว 41 x สูง 49 ซม.
สี: เงิน
ราคา:
1,299 บาท

ถังขยะสแตนเลส ถังขยะแยกประเภท JP-P020-30L

JP-P020A-80L
ความจุ: 80 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยม แบบฝาหมุนสวิง
ขนาด: กว้าง 25 x ยาว 25 x สูง 65 ซม.
วัสดุ: สแตนเลส

ถังขยะสแตนเลส ถังขยะแยกประเภท JP-P021C

JP-P021A-80L
ความจุ: 80 ลิตร

ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยม แบบฝาหลุม
ขนาด: กว้าง 25 x ยาว 25 x สูง 65 ซม.
วัสดุ: สแตนเลส

ถังขยะ แยกประเภท JP-P022

JP-P022
ลักษณะ:
– ถังขยะสแตนเลสทรงกลม
– ถังขยะสแตนเลส แบบฝาหลุม
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 x สูง 60 ซม.
ความจุ: 50 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 x สูง 65 ซม.
ความจุ: 70 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 x สูง 72 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส ถังขยะแยกประเภท JP-P052

JP-P052
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส แบบฝาสวิง
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 x สูง 60 ซม.
ความจุ: 50 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 x สูง 65 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส ถังขยะแยกประเภท JP-P052-12L

JP-P052-12L
ความจุ: 12 ลิตร

ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส แบบฝาสวิง
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 x สูง 30 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062-2

JP-P062-2
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 2 ช่อง
ขนาด: กว้าง 50 x ยาว 70 x สูง 70 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062-3

JP-P062-3
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 3 ช่อง
ขนาด: กว้าง 50 x ยาว 105 x สูง 70 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062A-2

JP-P062A-2
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 2 ช่อง
ขนาด: กว้าง 35 x ยาว 70 x สูง 70 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062A-3

JP-P062A-3
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 3 ช่อง
ขนาด: กว้าง 35 x ยาว 105 x สูง 70 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062E-3

JP-P062E-3
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 3 ช่อง
ขนาด: กว้าง 42 x ยาว 130 x สูง 89 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062F-3

JP-P062F-3
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 3 ช่อง
ขนาด: กว้าง 35 x ยาว 110 x สูง 100 ซม.
สี: เงิน

JP-P093-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 – 43 x สูง 61 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P095A-56L

JP-P095A-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 39 – 54 x สูง 81.5 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P095-56L

JP-P095-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 – 54 x สูง 82 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P095S-56L

JP-P095S-56L
ลักษณะ: ถังขยะอะคริลิคใส หกเหลี่ยม
ความจุ: 56 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 39 – 54 x สูง 81.5 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P058-100L

JP-P058-100L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle ทรงกลม (แบบผลัก)
ความจุ: 100 ลิตร

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 51.5 x สูง 87 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P059

JP-P059
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle แบบฝาผลัก
ความจุ: 40 ลิตร
ขนาด: กว้าง 35 x ยาว 38 x สูง 75.5 ซม.
ความจุ: 60 ลิตร
ขนาด: กว้าง 39.5 x ยาว 42 x สูง 83 ซม.
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 49 x ยาว 51.5 x สูง 106.5 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P059B

JP-P059B
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก Recycle แบบฝาผลัก
ความจุ: 40 ลิตร
ขนาด: กว้าง 35 x ยาว 38 x สูง 75.5 ซม.
ความจุ: 60 ลิตร
ขนาด: กว้าง 39.5 x ยาว 42 x สูง 83 ซม.
ความจุ: 120 ลิตร
ขนาด: กว้าง 49 x ยาว 51.5 x สูง 106.5 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P104B

JP-P104B
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติก ทรงเหลี่ยม ฝาแกว่ง
ความจุ: 14 ลิตร
ขนาด: กว้าง 23.5 x ยาว 29 x สูง 39 ซม.
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: กว้าง 29 x ยาว 37 x สูง 60 ซม.
ความจุ: 50 ลิตร
ขนาด: กว้าง 31.5 x ยาว 42 x สูง 70 ซม.
สี: เทา / เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P201-Grey

JP-P201
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบทรงเหลี่ยม
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: กว้าง 40 x ยาว 41 x สูง 43 ซม.
ความจุ: 45 ลิตร
ขนาด: กว้าง 40 x ยาว 41 x สูง 60 ซม.
สี: เทา / เขียว / แดง / เหลือง / ครีม

ถังขยะ แยกประเภท JP-P201

JP-P201-68L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกเท้าเหยียบทรงเหลี่ยม
ความจุ: 68 ลิตร

ขนาด: กว้าง 41 x ยาว 50 x สูง 67 ซม.
JP-P201-87L
ความจุ: 87 ลิตร
ขนาด: กว้าง 41 x ยาว 50 x สูง 82 ซม.
สี: เทา / เขียว / แดง / เหลือง / ครีม

ถังขยะ แยกประเภท JP-P401-95L

JP-P401-95L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกใส ทรงสี่เหลี่ยม
ความจุ: 95 ลิตร

ขนาด: กว้าง 42 x ยาว 52 x สูง 99.5 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P402-30L

JP-P402-30L
ลักษณะ: ถังขยะพลาสติกใส ทรงสี่เหลี่ยม
ความจุ: 30 ลิตร

ขนาด: กว้าง 23 x ยาว 35 x สูง 72 ซม.
สี: เขียว / แดง / เหลือง / น้ำเงิน