ถังขยะสแตนเลส

ถังขยะ สแตนเลส JP-P001

JP-P001-5L
ความจุ: 5 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 x สูง 28 ซม.
ราคา:
299 บาท

JP-P001-7L
ความจุ: 7 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 x สูง 31 ซม.
ราคา:
399 บาท

JP-P001-12L
ความจุ: 12 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 x สูง 40 ซม.
ราคา:
499 บาท

JP-P001-20L
ความจุ: 20 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 x สูง 45 ซม.
ราคา:
599 บาท

JP-P001-30L
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 x สูง 65 ซม.
ราคา:
1,199 บาท

JP-P001-40L
ความจุ: 40 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 x สูง 65 ซม.
ราคา:
1,899 บาท

ศูนย์รวมถังขยะทุกประเภท สแตนเลส พลาสติก แยกประเภท Built-In หลากหลายดีไซน์ รูปแบบทันสมัย

ถังขยะ สแตนเลส JP-P010 (S) สีดำ

JP-P010 (S)
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 20-26 x สูง 30 ซม.
สี: ดำ
ราคา:
99 บาท

ถังขยะ สแตนเลส JP-P010 (S) สีเงิน

JP-P010 (S)
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 20-26 x สูง 30 ซม.
สี: เงิน
ราคา:
99 บาท

ถังขยะ สแตนเลส JP-P009-30L

JP-P009-30L
ความจุ: 30 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะรีไซเคิล 2 ช่องแบบใช้เท้าเหยียบ
ขนาด: กว้าง 34 x ยาว 41 x สูง 49 ซม.
สี: เงิน
ราคา:
999 บาท

ถังขยะ สแตนเลส JP-P028

JP-P028
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสพร้อมถาดเขี่ยบุหรี่
สี: เงิน
ความจุ: 18 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 x สูง 60 ซม.
ราคา:
699 บาท
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 29 x สูง 60 ซม.
ราคา: 999 บาท

ถังขยะ สแตนเลส JP-P-24-40L สีขาว

JP-P024-40L
ความจุ: 40 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะทรงกลมแบบใช้เท้าเหยียบ
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 x สูง 75 ซม.
สี: ขาว
ราคา:
1,599 บาท

JP-P002
ความจุ: 3 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 x สูง 65 ซม.
ราคา: 199 บาท
ความจุ: 5 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 x สูง 28 ซม.
ความจุ: 12 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 x สูง 40 ซม.
สี: ดำ

JP-P002
ความจุ: 3 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 x สูง 65 ซม.
ราคา: 199 บาท
ความจุ: 5 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 x สูง 28 ซม.
ความจุ: 12 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 x สูง 40 ซม.
สี: ขาว

JP-P034-1
ความจุ: 10 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสำหรับใช้ในห้องพักโรงแรม
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 x สูง 27 ซม.
สี: เงิน
ราคา: 199 บาท

ถังขยะสแตนเลส JP-P026-40L

JP-P026-40L
ความจุ: 40 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะทรงกลมแบบใช้มือผลัก
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 x สูง 75 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ สแตนเลส JP-P054-1

JP-P054-1
ลักษณะ:
– ช่องทิ้งสแตนเลส (เกรดหนา) แบบหมุนสวิง
– ติดตั้งโดยการ Built-In บน Counter Top
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 – 30 ซม. x สูง 7 ซม.
สี: เงิน

JP-P054B-4
ลักษณะ:
– ช่องทิ้งสแตนเลส (เกรดหนา) ทรงกลม
– ติดตั้งโดยการ Built-In บน Counter Top
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 – 17 ซม. x สูง 10 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส JP-P048-12L

JP-P048-12L
ความจุ: 12 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสแบบ Oval Shape
ขนาด: กว้าง 24 x ยาว 36 x สูง 42 ซม.
สี: ดำ

ถังขยะสแตนเลส JP-P010 (S/L)

JP-P010 (S/L)
ขนาด:
(S) เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 – 26 x สูง30 ซม.
(L) เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 – 30 x สูง36 ซม.
สี: ดำ / เงิน

ถังขยะสแตนเลส JP-P011 (S/L)

JP-P011 (S/L)
ขนาด:
(S) เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 – 22 x สูง30 ซม.
(L) เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 – 25 x สูง35 ซม.
สี: ดำ / เงิน

ถังขยะสแตนเลส JP-P027-35L

JP-P027-35L
ความจุ: 35 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสทรงกลมแบบหนาพร้อมถาดเขี่บุหรี่
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 x สูง 60 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส JP-P029-35L

JP-P029-35L
ความจุ: 35 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยมแบบหนาพร้อมถาดเขี่บุหรี่
ขนาด: กว้าง 24 x ยาว 30 x สูง 60 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส JP-P047

JP-P047
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสทรง U Shape แบบ Soft Close
ความจุ: 10 ลิตร
ขนาด: กว้าง 20 x ยาว 32 x สูง 41 ซม.
ความจุ: 40 ลิตร
ขนาด: กว้าง 30 x ยาว 47 x สูง 67 ซม.
สี: เงิน

JP-P045-6L
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยมแบบ Soft Close
ความจุ: 6 ลิตร
ขนาด: กว้าง 22.5 x ยาว 23 x สูง 32.5 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส JP-P045-12L

JP-P045-12L
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยมแบบ Soft Close
ความจุ: 12 ลิตร
ขนาด: กว้าง 22.5 x ยาว 28 x สูง 42 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส JP-P045

JP-P045
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยมแบบ Soft Close
ความจุ: 20 ลิตร
ขนาด: กว้าง 32 x ยาว 36.5 x สูง 44.5 ซม.
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: กว้าง 32 x ยาว 36.5 x สูง 63 ซม.
ความจุ: 40 ลิตร
ขนาด: กว้าง 35.5 x ยาว 39 x สูง 65 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส JP-P007-6L Black

JP-P007-6L
ความจุ: 6 ลิตร
ขนาด: กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 31 ซม.
สี: ดำ

ถังขยะสแตนเลส JP-P007-6L White

JP-P007-6L
ความจุ: 6 ลิตร
ขนาด: กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 31 ซม.
สี: ขาว

ถังขยะสแตนเลส JP-P030-10L

JP-P030-2
ความจุ: 10 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสำหรับใช้ในห้องพักโรงแรม
ขนาด: กว้าง 17 x ยาว 24 x สูง 28 ซม.
สี: ดำ

ถังขยะสแตนเลส JP-P034-2

JP-P034-2
ความจุ: 10 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสำหรับใช้ในห้องพักโรงแรม
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 x สูง 27 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส JP-P036-1

JP-P036-1
ความจุ: 10 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสำหรับใช้ในห้องพักโรงแรม
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 x สูง 27 ซม.
สี: ดำ

ถังขยะสแตนเลส JP-P036-bl

JP-P036-2
ความจุ: 10 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสำหรับใช้ในห้องพักโรงแรม
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 x สูง 27 ซม.
สี: ดำ

ถังขยะสแตนเลส JP-P038

JP-P038-2
ความจุ: 10 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสำหรับใช้ในห้องพักโรงแรม
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 x สูง 27 ซม.
สี: น้ำตาล

ถังขยะสแตนเลส ถังขยะแยกประเภท JP-P022

JP-P022
ลักษณะ:
– ถังขยะสแตนเลสทรงกลม
– ถังขยะสแตนเลส แบบฝาหลุม
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 x สูง 60 ซม.
ความจุ: 50 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 x สูง 65 ซม.
ความจุ: 70 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 x สูง 72 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส ถังขยะแยกประเภท JP-P052

JP-P052
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส แบบฝาสวิง
ความจุ: 30 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 x สูง 60 ซม.
ความจุ: 50 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 x สูง 65 ซม.

ความจุ: 70 ลิตร
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 x สูง 72 ซม.

สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส ถังขยะแยกประเภท JP-P052-12L

JP-P052-12L
ความจุ: 12 ลิตร

ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส แบบฝาสวิง
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 x สูง 30 ซม.
สี: เงิน

ที่ใส่ทิชชูสแตนเลส JP-P060A

JP-P060A
ลักษณะ:
– S/S PAPER TOWEL – Built In
– ที่ใส่ทิชชูสแตนเลส (แบบเติมด้านบน)
ขนาด: กว้าง 12 x ยาว 24 x สูง 25 ซม.
สี: เงิน

ที่ใส่ทิชชูสแตนเลส JP-P060B

JP-P060B
ลักษณะ:
– S/S PAPER TOWEL – Built In
– ที่ใส่ทิชชูสแตนเลส (แบบเติมด้านล่าง)
ขนาด: กว้าง 12 x ยาว 27 x สูง 28 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะสแตนเลส ถังขยะแยกประเภท JP-P020-30L

JP-P020A-80L
ความจุ: 80 ลิตร
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยม แบบฝาหมุนสวิง
ขนาด: กว้าง 25 x ยาว 25 x สูง 65 ซม.
วัสดุ: สแตนเลส

ถังขยะสแตนเลส ถังขยะแยกประเภท JP-P021C

JP-P021A-80L
ความจุ: 80 ลิตร

ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยม แบบฝาหลุม
ขนาด: กว้าง 25 x ยาว 25 x สูง 65 ซม.
วัสดุ: สแตนเลส

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062-2

JP-P062-2
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 2 ช่อง
ขนาด: กว้าง 50 x ยาว 70 x สูง 70 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062-3

JP-P062-3
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 3 ช่อง
ขนาด: กว้าง 50 x ยาว 105 x สูง 70 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062A-2

JP-P062A-2
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 2 ช่อง
ขนาด: กว้าง 35 x ยาว 70 x สูง 70 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062A-3

JP-P062A-3
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 3 ช่อง
ขนาด: กว้าง 35 x ยาว 105 x สูง 70 ซม.
สี: เงิน

ถังขยะ แยกประเภท JP-P062E-3

JP-P062E-3
ลักษณะ: ถังขยะสแตนเลส รีไซเคิลแบบ 3 ช่อง
ขนาด: กว้าง 42 x ยาว 130 x สูง 89 ซม.
สี: เงิน